Ko?u?turmalar aras?nda hayat gelip geçiyor.Derin bir nefes al?p etraf?m?zdaki güzellikleri görmeye çal??mak,unuttu?umuz insanca de?erlerimizi tekrar hat?rlamak ad?na,birikimleri payla?aca??m bir sayfam olsun istedim.?nterneti sadece chat yapmak sananlara inat. Umar?m be?enirsiniz

ahengireminsayfasi
blogdoktoruireminsayfasi